توصیه های یک پلیس

توصیه های یک پلیس:

 1: قویترین قسمت بدن شماآرنجتان  میباشد. در صورتیکه به اندازه کافی به شخصی نزدیک هستید که بتوانید ازآرنجتان استفاده نمایید، این کار را انجامدهید

 

2: در صورتیکه دزدی ازشما کیف پولتان را خواست، آن را به او تحویل ندهید.

کیف را به سمتی دور از خود پرتابکنید.

ممکن است این شانس وجود داشتهباشد که دزد به کیف شما بیش از خود شما علاقه نشان دهد و به سمت کیفبرود

در این لحظه شما مانند دیوانگاندر جهتی دیگر بدوید

 

3: در صورتیکه شما را داخل صندوق ماشین انداخته اندچراغ های عقب را در آورید و دستتان را از سوراخ بیرون برده، دیوانه وار آن را تکاندهید.

راننده شما را نمیبیند، اما سایرین میبینند.

این کار جان افرادی را نجات داده است. 

4: خانم هامعمولا عادت دارند که هنگامیکه پس از خریدیا کار وارد اتومبیل خودمی شوند در آن بنشینند وکارهای دیگر انجام دهند

ممکن است کسیشما را زیر نظر داشته باشد و در یک فرصت مناسب از در سمتپیاده رو وارد اتومبیل شده اسلحه ای را بر سر شمابگذارد و به شما گوید که به کجابروید

به محض اینکهوارد خودرو شدید، درها را قفل کرده و محل را ترک کنید

اگر هنگامیکه سوارخودرو شدید، شخص دیگری نیز در اتومبیل بود و اسلحه ای را به سمت شما نشانهرفت

متوقفنشوید

تکرارمیکنم

اتومبیل خود را متوقفنکنید

به جای ترمز کردن،

پای خود را بر روی گاز فشاردهید

و با سرعت به چیزی بکوبانید کهماشین خرد شود


کیسه هوا جان شما را نجات خواهدداد و
اگر شخص دیگری در صندلی عقب نشسته باشد

به محض متلاشی شدن ماشین

به بدترین نحو خسارت میبیند

فرار کنید

بهتر از این است که جسد شما در جایی پیدا شود

 

5- چند نکته هنگام سوار شدن به ماشین در یک پارکینگ مسقف یا سرپوشیده
  - حواس خود را جمع کنید

اطراف خود ، درون ماشین و صندلی عقب را نگاه کنید

زمین سمت پیاده رو را نگاه کنید

 - اگر ماشین شما در کنار یک ون بزرگ پارک است

از در سمت پیاده رو سوار اتومبیل شوید

بیشتر قاتل های زنجیره ای قربانیان خودرا در حالیکه میخواهند سوار ماشین شوند

به داخل ون میکشند

 - به ماشینی که در سمت خیابان و یا پیاده رو، نزدیک ماشین شما پارک است نگاه کنید.

اگر مردی تنها در صندلی ای که نزدیک ماشین شما است، نشسته است، به عقب برگردید و با یک نگهبان یا پلیس بهماشین خود نزدیک شده و سوار شوید


6-همیشه از آسانسور به جای پله استفاده نمایید

راه پله ها مکان هایی ترسناک برای تنها بودن هستند

و بخصوص در شب مکان های خوبی برای جنایت می باشند

7-در صورتیکه شخصی اسلحه دارد و شما تحت کنترل او نیستید

همیشه بدوید

شخص مهاجم تنها به شما شلیک میکند در حالیکه شما یک هدف متحرک هستید

احتمال اینکه تیر به شما بخورد 4 به 100 است

و همچنین

بیشتر اوقات مکانی که مورد اصابت قرار میگیرد یکی از ارگان های حیاتی شما نیست

بدوید. ترجیحا به صورت زیک زاگ


8-خانم ها معمولا تلاش می کنند که دلسوز و شفیق باشند

ادامه ندهید! دیگر بس است!!

این رفتار ممکن است به شما صدمه زده و یا حتی به کشته شدنتان منجر شود

تد باندی که یک قاتل بود و قتل های زنجیره ای انجام میداد

مردی خوش تیب و با سواد بود

که از حس شفقت زنان سوء استفاده میکرد

او با عصایی در دست لنگان لنگان راه میرفت و برای سوار شدن به اتومبیل خود درخواست کمک میکرد.9-نکته امنیتی دیگر:

شخصی به من گفت که دوستش صدای گریه یک بچه را شب هنگام در راهرو شنیده است.

و بدلیل اینکه دیر وقت بوده به پلیس زنگ زده است

او فکر میکرد که این عجیب است. پلیس به او گفت:
هرکاری که میکنی،

در را باز نکن
زن گفت که این مانند صدای یک بچه است که انگاراز پنجره به بیرون خزیده و ممکن است وارد خیابان شود. او نگران بچه است.
پلیس گفت، یکی از واحدهای اعزمی ما در راه است.

هر کاری که میکنی، در را باز نکن!
پلیس به او گفت که آنها فکر میکنند که یک قاتل قتل های زنجیره ای صدای یک بچه را ضبط کرده است و با استفاده از آن زنان را با فکر اینکه کسی یک بچه آنجا گذارده است، به بیرون از خانه میکشاند. او گفت که آنها هنوز این موضوع را تایید نکرده اند. اما تعداد زیادی خانم تماس گرفته اند که میگویند هنگامیکه شب هنگام در خانه تنها بوده اند، صدای گریه یک بچه را از بیرون در میشنوند


10 – اگر صدای چکه آب از شیرهای بیرون خانه در نیمه شب شنیدید از خانه برای رد یابی مشکل خارج نشوید.

بعضی از دزدان شیر آب شما را مشکل دار مینند تا شما برای پیدا کردن محل صدای چکه از خانه خرج شوید

در صورتیکه صدای آب شنیدید ، از همسایه های خود کمک گیرید.

 

داستان گریه بچه، هنگام دستگیری یکی از قاتلان زنجیره ای تایید شد.
 

/ 1 نظر / 47 بازدید
مائده

به منم سر بزن.