گاهی لازم است.....

 

لازم است گاهی از خانه بیرون بیایی و خوب فکر کنی ببینی باز هم می‌خواهی به آن خانهبرگردی یا نه؟!

لازم است گاهی از مسجد، کلیسا و ... بیرون بیایی وببینی پشت سر اعتقادت چه میبینی ترس یاحقیقت ؟!

لازم است گاهی از ساختمان اداره بیرون بیایی، فکر کنیکه چه‌قدر شبیه آرزوهای نوجوانیت است؟

لازم است گاهیدرختی، گلی را آب بدهی، حیوانی را نوازش کنی، غذا بدهی ببینی هنوز از طبیعت چیزی دروجودت هست یا نه؟!

لازم است گاهی پای کامپیوترت نباشی، گوگل و ایمیل وفلان و بهمان را ول کنی و با خانواده ات دور هم بنشینید ، یا گوش به درد دل رفیقت بدهیو ببینی زندگی فقط همین آهن‌پاره‌ی برقی است یا نه؟!!

لازم است گاهی بخشی از حقوقت را بدهی به یک انسانمحتاج، تا ببینی در تقسیم عشق در نهایت تو برنده ای یا بازنده ؟!

لازم است گاهیعیسی باشی، ایوب باشی، انسان باشی ببینی می‌شود یانه؟!

و بالاخره لازم است گاهی از خود بیرون آمده و از فاصله ای دورتربه خودت بنگری واز خود بپرسی که سالها سپری شد تا آن بشوم که اکنون هستم. آیا ارزششرا داشت ...؟! 

 

آیا او همان کسی است که میخواستم باشم؟  

 

/ 2 نظر / 27 بازدید
zahra

lazem ast gahi khod ra asasi taghiir dahid